Новият патч на Borderlands 3: Amara избяга твърде бързо, а Jabber на Jabber на FL4K по-малко

^