Blizzard: Diablo 2 не трябваше да има офлайн режим

^