Казано е, че Amazon влиза в облачната игра с игрите догодина

^