Излезе голямата актуализация на Pokemon Legends Daybreak, ето бележките за корекцията

^