Можете да удвоите всичко, което искате, в Minecraft Combat Update

^