Babylon’s Fall ще има трета затворена бета версия през ноември

^