Assassin's Creed Odyssey ви позволява да променяте начина, по който изглеждате, когато искате и правилата

^