Обществената война на MechWarrior Online ме научи какво е да си разочарован родител

^