Герой на Street Fighter почти го превърна в Mortal Kombat, но беше отказан от Capcom

^