Те вече не ги правят странни като Смелия фехтовник Мусаши

^