Ченгета, възмутени от модификациите на Grand Theft Auto, изобразяващи техните коли

^