Можете да разговаряте с момичета от камера и да играете Virtua Fighter 5 в Yakuza 6

^