Да, кръстоносните крале II все още получават DLC

^