Какво е тестване за локализация и тестване за интернационализация (опростено ръководство)

^