Какво е Java AWT (Инструментариум за абстрактни прозорци)

^