Функции на IOMANIP: C ++ Setprecision & C ++ Setw с примери

^