Въпреки забавените версии на amiibo, Nintendo е изпратила над 77 милиона от тях

^