Използване на Switch Case в скриптове на Unix Shell: Изявление Case-esac

^