Разширени скриптове на Unix Shell: масиви, оператори за тестване на файлове и низове, специални променливи

^