Условни изявления на Unix: ако тогава други и релационни оператори

^