Използвайте Firefox, за да видите Wii Shop (моля, изпратете и кажете своя Firefox)

^