Ubisoft гледа на AI гумената лента на AI на Crew 2, скоростта на плячката и експлоатациите

^