Последният от основателското семейство на Majesco е напуснал компанията

^