Затворът архитект ме оставя счупен, виновен човек

^