Ловът за Розалина амибо е днес, ето какво открих

^