(Актуализация) Първата Dark Souls III DLC се нарича Ashes of Ariandel, излиза през октомври

^