Изпълнение на процеса TestNG: партида, контролирана партида и паралелно

^