Инсталация на TestNG, основна програма и отчети

^