Baby T се отключва в Back Back Time Time Crash Team Racing

^