Важни метрики и измервания на теста на софтуера - обяснено с примери и графики

^