Team Fortress 2 добавя класирана игра в актуализацията „Meet your Match“

^