Патч бележките на Street Fighter V Arcade Edition за кратко се появяват онлайн

^