Samurai Maiden е дете от поколение Z в двора на Нобунага Ода

^