Ракетна лига се отървава от системата си на щайги

^