Състезателната игра на Rocket League вече няма да включва редуващи се, нестандартни арени

^