>

QuakeCon ще бъде напълно цифров през 2022 г. поради несигурност

^