Хората все още имат проблеми с NieR: Automata на компютър

^