PSA: Elden Ring има два типа песни за надграждане на екипировка, които не се конкурират

^