Прес съобщение: Добавката за управление на тестове, Zephyr за JIRA, вече се предлага в облака

^