Лице, обвинено след изпращане на смъртна заплаха към разработчика на Fighting EX Layer Арика

^