Никоя музикална музика никога не ме е раздвижила толкова много, колкото Плачът на Мидна в „Легендата за Зелда: Принцеса на здрача“

^