NieR: Книгите с автомати получават издание в Северна Америка

^