Денят на Линде в Хъдсън: игри, топлинен удар и епичен турнир по Бомбърман

^