Новата актуализация на Switch е свързана изцяло с новата система Platinum Point

^