Икаруга на мислещия човек: Спрете и помиришете двойствеността

^