Разказвателните игри трябва да изхвърлят кратки и неясни подсказки за диалог

^