Опростено многовариантно тестване и A / B тестване: Как да тествате техниките за оптимизиране на уеб страници

^