Модът Palworld ви позволява да играете в режим от първо лице

^