Minit, The Messenger и Dragon Marked For Death получават физически версии на Switch

^