Mina the Hollower ще включва гост парчета от композитора Yuzo Koshiro

^